Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

5 krokov k úspešnému podaniu žiadosti o výrub drevín

5-krokov-ako-Úspečne-podať-žiadosť-na-výrub-drevín

Máte na pozemku dreviny, ktoré chcete odstrániť? S kosačkou Green Climber to zvládnete ľavou zadnou. Z článku na našom blogu ste sa už dozvedeli, kedy je podľa zákona potrebné povolenie na výrub. Čo ak toto povolenie potrebujete? V nasledujúcich bodoch vás prevedieme procesom podania žiadosti o povolenie na výrub drevín.

1. Vytlačte si príslušný list vlastníctva

Ide o list vlastníctva k pozemku, na ktorom daná drevina rastie. Budete ho potrebovať ako povinnú prílohu k žiadosti, ale aj preto, aby ste z neho pri vypisovaní žiadosti čerpali potrebné údaje. V prvom rade sa pozrite na údaj o umiestnení pozemku. Ak je pozemok umiestnený v intraviláne, teda v zastavanom území obce, kód umiestnenia je 1 a žiadosť adresujete príslušnému obecnému alebo mestskému úradu. Ak sa nachádza v extraviláne, teda mimo zastavaného územia obce, kód umiestnenia je 2 a žiadosť vybavuje príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

2. Vypíšte žiadosť

V žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, telefonický kontakt a e-mail. Ďalej v žiadosti vypisujete:

Kalkulátor cenovej ponuky
  • Špecifikácia dreviny – ak ide o strom, tak jeho druh, počet kusov, obvod stromu vo výške 130 cm a zdravotný stav. Ak ide o ker, uvádzate plochu v m2 a zdravotný stav.
  • Údaje o pozemku – katastrálne územie, číslo parcely, druh pozemku a údaje o tom, kto je jeho vlastníkom. Ak žiadateľ o výrub nie je vlastníkom, prípadne je len spoluvlastníkom pozemku, bude potrebovať súhlas s výrubom od vlastníka, respektíve ostatných spoluvlastníkov.
  • Dôvod výrubu – uvediete, prečo chcete dreviny vyrúbať. Môžu napríklad ohrozovať majetok, prípadne je ich zdravotný stav zlý.

3. Vytlačte kópiu katastrálnej mapy

K pozemku, na ktorom sa daná drevina nachádza. Zároveň na mapke umiestnenie drevín vyznačte.

4. Spravte fotodokumentáciu

K žiadosti priložte aj zopár farebne vytlačených fotiek danej dreviny, aby mal úradník lepšiu predstavu o akú drevinu sa jedná, v akom je stave alebo ako ohrozuje okolie.

5. Zaobstarajte si kolok

Kolok môžete zakúpiť na pošte, prípadne v priestoroch okresného úradu. Fyzická osoba potrebuje kolok v hodnote 10€. Právnické osoby zaplatia 100€. V zmysle zákona o líniových stavbách existujú výnimky, pri ktorých nie je nutné platiť poplatok. Informujte sa, či sa vás táto výnimka netýka.

Rady na záver

Pred samotným výrubom, respektíve povolením žiadosti, môže odbor životného prostredia vykonať kontrolu alebo obhliadku. Pripravte sa na to a uvádzajte vždy pravdivé informácie. Pri podávaní žiadosti na príslušný úrad tiež nezabudnite na potvrdenie kópie žiadosti, ktorú si uschovajte. Ak už máte v rukách povolenie, môžete začať pracovať. S kosačkou Green Climber to hravo zvládnete. Alebo nás oslovte a nechajte prácu na odborníkov!

CTA banner poradenstvo

Podobné