Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

Ako postupovať pri výrube drevín?

vyrub drevin greenclimber.sk

Máte na svojom pozemku, prípadne v jeho blízkosti strom alebo ker, ktorý vám prekáža a je potrebné ho vyrúbať? Určite viete, že dreviny nemôžete vyrubovať svojvoľne. Vaše práva a povinnosti v tejto veci upravuje Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa neho na výrub dreviny potrebujete súhlas orgánu ochrany prírody. Nie je však nutný vždy. Ako je to teda s výrubom stromov a kríkov?

Kedy nie je potrebné povolenie na výrub

V prvom rade platí, že akékoľvek dreviny je možné vyrubovať len v období vegetačného pokoja, teda v období od 1.10. do 31.3. nasledujúceho roka. Ak by ste chceli vyrubovať mimo tohto času, musíte mať na to vážny dôvod. Tým je napríklad ohrozenie života, zdravia, či majetku. Ako sme spomínali, pred výrubom je nutný súhlas orgánu ochrany prírody. Nie však v týchto prípadoch:

  • Ak má strom obvod kmeňa, meraný vo výške 130 cm nad zemou, menej ako 40 cm
  • Ak ide o súvislý kríkový porast v zastavanom území obce do 10 m2
  • Ak ide o strom s obvodom do 80 cm v záhrade alebo záhradkárskej oblasti
  • Bezprostredné ohrozenie zdravia, života alebo vážne majetkové škody

V ostatných prípadoch, a najmä ak sa jedná o výrub na verejných priestranstvách, je súhlas orgánu ochrany prírody nutný.

Kalkulátor cenovej ponuky

Svahová kosačka Green Climber v akcii

Ako žiadať o povolenie na výrub

Orgánom ochrany prírody je mestský alebo obecný úrad, v ktorého katastrálnom území sa daná drevina nachádza. Žiadosť o povolenie na výrub by mala obsahovať meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa, špecifikáciu pozemku, na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku) a špecifikáciu dreviny (jej druh, stav, obvod kmeňa a počet).

Súčasťou žiadosti by malo byť aj odôvodnenie. Dôvod na výrub vzniká vtedy, ak je drevina v zlom stave, narúša hygienu priestorov, prípadne jej koreňový systém ohrozuje základy stavby. Po posúdení žiadosti vydá orgán rozhodnutie o povolení na výrub a dané dreviny viditeľne vyznačí.

Uľahčite si prácu pri výrube drevín

Ak teda splníte všetky vyššie uvedené podmienky a výrub máte povolený, môžete začať pracovať! Pri svojpomocnom výrube, najmä ak sa jedná o súvislé kríkové porasty, vám pomôže svahová kosačka. Svahová kosačka Green Climber s drviacou lesníckou hlavou si poradí s kríkmi a náletovými drevinami aj v neprístupnom teréne. Dreviny zničí a rozdrví priamo na mieste. Nie je preto potrebné dodatočné prevážanie, či iné spracovanie dreva.

Svahová kosačka si poradí s údržbou verejných aj súkromných priestranstiev rýchlo, ľahko a bezpečne.

cta banner greenclimbber

Podobné