Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

Pozor na invázne rastliny! Aké máte povinnosti?

S vlastníctvom pozemku sa nespájajú len práva, ale aj povinnosti. Vlastníctvo nehnuteľnosti nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, či životné prostredie nad mieru, ustanovenú zákonom. V tejto definícii sa skrýva naozaj množstvo povinností. Jednou z nich je aj „držať nakrátko“ invázne druhy rastlín.

Čo sú invázne rastliny

Wikipédia definuje inváznu rastlinu ako „nepôvodný druh, ktorý sa na novom území rýchlo rozšíril, spravidla do veľkej vzdialenosti a na rozsiahlom území“. Okrem toho môže mať takýto druh rastlín negatívny vplyv na pôvodné rastlinstvo a prostredie, v ktorom sa vyskytuje.

Kalkulátor cenovej ponuky

Invázne rastliny sú teda väčšinou také, ktoré pochádzajú z iných kontinentov a boli sem privezené za účelom obohatiť a spestriť záhrady. Rýchlo sa rozširujú a svojim bujným rastom ohrozujú pôvodné rastliny, ktoré sa v prostredí prirodzene nachádzajú. Pripravujú ich o svetlo, živiny z prírody, ale aj o priestor.

Povinnosti, ktoré sa viažu na invázne druhy rastlín

Povinnosti vlastníka pozemku, vzhľadom na invázne druhy rastlín, upravuje Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Okrem iného sa v ňom píše, že takéto rastliny sa nesmú dovážať, pestovať, držať a nesmie sa s nimi obchodovať. Aké povinnosti má vlastník pozemku? O svoj pozemok sa musí starať tak, aby sa tu invázne rastliny nerozširovali. Ak sa na jeho pozemku objavia, je povinný ich pravidelne odstraňovať.


Svahová kosačka Green Climber v akcii

Nechajte to na GreenClimber!

Ste vlastníkom pozemku, na ktorom sa rozmnožili invázne rastliny? Šíria sa skutočne rýchlo a je ťažké ich odstrániť. Môže ísť o husté a rozsiahle porasty drevín. Ich odstraňovanie môže byť aj nebezpečné, pretože niektoré z nich sú dráždivé.

Ak sa jedná o veľké plochy, radšej sa do toho nepúšťajte svojpomocne. V GreenClimber chránime, zachovávame a udržujeme naše prirodzené rastlinstvo. Postaráme sa preto aj o invázne rastliny na vašom pozemku. Pamätajte, že ideálne je odstrániť ich ešte pred vysemenením, aby sa nerozmnožovali. Obráťte sa na nás preto čím skôr a my váš pozemok vyčistíme aj od inváznych rastlín. Kontaktujte nás ešte dnes.

Foto: wikipedia.org
Mám záujem o nezávislú ponuku

Podobné