Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

Pozor na invázne rastliny! Aké máte povinnosti?

S vlastníctvom pozemku sa nespájajú len práva, ale aj povinnosti. Vlastníctvo nehnuteľnosti nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, či životné prostredie nad mieru, ustanovenú zákonom. V tejto definícii sa skrýva naozaj množstvo povinností. Jednou z nich je aj „držať nakrátko“ invázne druhy rastlín.

Čo sú invázne rastliny

Wikipédia definuje inváznu rastlinu ako „nepôvodný druh, ktorý sa na novom území rýchlo rozšíril, spravidla do veľkej vzdialenosti a na rozsiahlom území“. Okrem toho môže mať takýto druh rastlín negatívny vplyv na pôvodné rastlinstvo a prostredie, v ktorom sa vyskytuje.

Pozrite si naše služby

Invázne rastliny sú teda väčšinou také, ktoré pochádzajú z iných kontinentov a boli sem privezené za účelom obohatiť a spestriť záhrady. Rýchlo sa rozširujú a svojim bujným rastom ohrozujú pôvodné rastliny, ktoré sa v prostredí prirodzene nachádzajú. Pripravujú ich o svetlo, živiny z prírody, ale aj o priestor.

Povinnosti, ktoré sa viažu na invázne druhy rastlín

Povinnosti vlastníka pozemku, vzhľadom na invázne druhy rastlín, upravuje Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Okrem iného sa v ňom píše, že takéto rastliny sa nesmú dovážať, pestovať, držať a nesmie sa s nimi obchodovať. Aké povinnosti má vlastník pozemku? O svoj pozemok sa musí starať tak, aby sa tu invázne rastliny nerozširovali. Ak sa na jeho pozemku objavia, je povinný ich pravidelne odstraňovať.

Nechajte to na GreenClimber!

Ste vlastníkom pozemku, na ktorom sa rozmnožili invázne rastliny? Šíria sa skutočne rýchlo a je ťažké ich odstrániť. Môže ísť o husté a rozsiahle porasty drevín. Ich odstraňovanie môže byť aj nebezpečné, pretože niektoré z nich sú dráždivé.

Ak sa jedná o veľké plochy, radšej sa do toho nepúšťajte svojpomocne. V GreenClimber chránime, zachovávame a udržujeme naše prirodzené rastlinstvo. Postaráme sa preto aj o invázne rastliny na vašom pozemku. Pamätajte, že ideálne je odstrániť ich ešte pred vysemenením, aby sa nerozmnožovali. Obráťte sa na nás preto čím skôr a my váš pozemok vyčistíme aj od inváznych rastlín. Kontaktujte nás ešte dnes.

Foto: wikipedia.org
Mám záujem o nezávislú ponuku

Podobné