Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

Odstraňovanie drevín z pozemku. Kedy a ako na to?

Odstraňovanie náletových drevín

Pri príprave stavebného pozemku, ale aj pri bežnej údržbe pozemku, narazia majitelia často na „problém“. Tým sú nechcené dreviny, ktoré bránia budúcej výstavbe alebo náletové dreviny, ktoré pozemok znehodnocujú. Viete, kedy a ako ich možno odstrániť?

Kedy môžete dreviny odstraňovať

Pravidlá odstraňovania náletových, ale aj akýchkoľvek iných drevín, upravuje Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa tohto zákona potrebujete súhlas na výrub drevín aj na vlastnom pozemku. A to v prípade, ak sa jedná o dreviny s obvodom kmeňa min. 40 cm, meraným vo výške 130 cm. Ak ide o dreviny v záhrade alebo záhradkárskej osade, súhlas potrebujete vtedy, ak je obvod kmeňa min. 80 cm.

Svahová kosačka Green Climber v akcii
Čo vám hrozí, ak by ste o súhlas orgánu ochrany prírody nepožiadali? Naozaj mastné pokuty, aj do výšky niekoľko tisíc eur. Ak by škoda presiahla 266€, mohlo by sa jednať aj o trestný čin. Zákon by ste porušili aj vtedy, ak by ste dreviny bez súhlasu odstraňovali v nevhodnom čase, a to vo vegetačnom období.

Kedy teda odstraňovanie drevín povoľuje zákon? V čase vegetačného pokoja – od 1. októbra do 31. marca.

Kalkulátor cenovej ponuky

Ako na to?

V prvom rade teda musíte podať žiadosť o výrub drevín. O žiadosti rozhoduje miestny orgán ochrany prírody, ktorým je obec alebo mesto. Tí vašu žiadosť posúdia, na čo majú 30 dní. Istý čas si vyžiada aj nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o výrube. Ak teda chcete začať s výrubom hneď po ukončení vegetačného obdobia, odporúčame vám podať žiadosť čo najskôr.

Nechajte to na odborníkov

Odstraňovanie náletových drevín, ale aj rôznych iných drevín, je fyzicky náročná a nebezpečná práca. Ak si na to netrúfate, prípadne nemáte potrebné nástroje a náradie, nechajte to radšej nás, pomôžeme vám aj s podaním žiadosti o výrub.

Podobné