Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

Ako si Green Climber poradil s chráneným vtáčím územím

Ako si Green Climber poradil s chráneným vtáčím územím

Na území Hornej Nitry sa nachádza výbežok Strážovských vrchov, ktorý svojou krásou už v minulosti priťahoval nových obyvateľov, napríklad aj nemeckej národnosti. Postupne osídľovali tento kraj, v ktorom sa rozširovalo baníctvo a tzv. zlatá horúčka. Vďaka nej sa rozvíjali aj ďalšie odvetvia ako lesníctvo a poľnohospodárstvo. Ich tradícia v regióne trvá dodnes.


Svahová kosačka Green Climber v akcii

Ľudské činnosti (v prípade náletových drevín na pasienkoch skôr „nečinnosti“) a jednotlivé obdobia dejín menia tvár krajiny. Inak tomu nie je ani v prípade Hornej Nitry, ktorá je posiata pasienkami a roľami. V období privatizácie poľnohospodárskych družstiev sa tu (ako aj inde na Slovensku) k majetku dostávali ľudia, ktorí k hospodáreniu nemali potrebné znalosti, vzťah a cit. Tieto nepriaznivé časy však skončili a k zanedbaným lúkam a roliam sa opäť dostávajú tí, ktorí majú záujem napraviť chyby predošlého riadenia a zveľadiť krajinu.

Tvár krajiny teraz mení ekologické myslenie a zároveň moderná technológia. Ako inak, technológia zvaná GreenClimber LV600 s drviacou lesníckou frézou. V porovnaní so silnými traktormi je GreenClimber LV600 ako Dávid proti Goliášovi. No práve tu sa prejaví sila Dávida, teda našej GreenClimber LV600, ktorá sa dostane aj tam, kde sa Goliáš (traktor) nedostane. A to do nebezpečných kopcov.
Kalkulátor cenovej ponuky

Práca vo Chvojnici

Práve na také územie nás zaviedla spolupráca s ekofarmou vo Chvojnici, ktorá prijala ponuku našich služieb a rozbehla tak novú éru spolupráce pri tvorbe krajiny. V jarnej časti sezóny sme frézovaním a následným drvením vyčistili lúky a oslobodili ich od nežiadúcich náletových drevín, a to na ploche až dvoch hektárov. Nešlo nám však len o samotné vyčistenie plochy. Keďže sme pracovali v lokalite označenej ako „chránené vtáčie územie“, dali sme si obzvlášť záležať na tom, aby bola zachovaná ekokultúra pri obnove pasienkov a oblasť bola obhospodarovaná šetrným spôsobom.

Výsledkom malo byť vytvorenie tzv. „pasienkového lesa“. Miesta, kde by si útočisko našlo početné spevavé vtáctvo. Pri práci na odstraňovaní náletových drevín sme natrafili napríklad aj na mladé duby. Tie sme, samozrejme, ponechali na mieste a veríme, že sa nám (a okolitej krajine) raz odvďačia. Toto je pridaná hodnota našej práce. Nezanechať za sebou spúšť. Ale mať na zreteli upozornenia ekológov, aby nevznikala monokultúra na pasienkoch, lúkach a poliach. Biodiverzitu lúk na niektorých miestach vyriešili hlúčiky kríkov, kde vtáky nájdu svoje útočisko.

Pri odchode z Chvojnice nás sprevádzal pocit dobre vykonanej práce. Tešíme sa, ako budeme v začatej práci pokračovať v jesennej sezóne. Dovidenia, Chvojnica. Čoskoro sa opäť uvidíme!

Dovidenia Chvojnica
cta banner greenclimbber

Podobné