Chcete cenovú ponuku? Volajte 0908 774 282 →

Povinnosť kosenia pozemkov

povinnosť kosenia pozemkov

Máte problém s tým, že sused nekosí pozemok vedľa vášho? Alebo dokonca vy nekosíte svoj vlastný pozemok? Možno ste nevedeli o tom, že povinnosť kosiť pozemok vám vyplýva napríklad aj zo Zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Čo hovorí o povinnosti kosenia pozemkov zákon?

Či už teda ide o váš vlastný nepokosený pozemok, prípadne o pozemok suseda, mali by ste vedieť, že pravidelná údržba, resp. zamedzenie šírenia buriny, je dané aj zákonom. Starať sa o pozemok je jednoducho povinnosťou jeho vlastníka. Túto povinnosť upravuje aj Zákon č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Konkrétne v §3 tohto zákona sa uvádza, že vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Za poľnohospodársku pôdu sa však podľa tohto zákona nepovažujú len polia, ako by ste si možno mohli myslieť. Ide o pôdu, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. To znamená, že táto povinnosť sa určite vzťahuje napríklad aj na záhradu pri vašom dome, o ktorú by ste sa mali riadne starať.

Prečítajte si: Starostlivosť o trávnik v lete

Čo hrozí v prípade nedodržania zákona

Dodržiavanie tohto zákona sleduje okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, príslušný podľa miesta, kde sa nachádza pozemok, a to ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak sa teda o svoj pozemok nestaráte, prípadne sa nestará niekto z vášho okolia, na podnet môže príslušný okresný úrad vykonať kontrolu a uložiť pokutu fyzickej osobe až do 330 €.

Pokiaľ ide o alergény na nepokosených pozemkoch, ich šírenie môže kontrolovať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Takže ak sa na vašom nepokosenom pozemku vyskytnú aj alergény, tento úrad môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 €.

V prvom rade si však treba uvedomiť, že nikomu by sa nepáčilo mať vo svojom susedstve nepokosený a zarastený pozemok plný alergénov alebo neželaných škodcov. O svoj pozemok sa teda treba starať nielen pod hrozbou pokuty, ale aj v záujme zachovania dobrých susedských vzťahov.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte čas alebo možnosť pokosiť svoj pozemok, GreenClimber vám ponúka svoje služby. Kontaktujte nás a my zabezpečíme pokosenie a vyčistenie vášho pozemku od náletových drevín, buriny a neželaných porastov. Postaráme sa o váš pozemok tak, aby nebol problémom pre okolie a susedov a aby ste ho mohli opäť plnohodnotne užívať.

Mám záujem o nezávislú ponuku

Podobné